Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Ilona Németh

Németh, Ilona

Dátum narodenia
1963

Miesto narodenia
Dunajská Streda

Miesto pôsobenia
Bratislava

Kľúčové slová
#inštalácia #video #site specific #performance #fotografia