Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Mgr. Gábor Hushegyi

Hushegyi, Mgr. Gábor

Dátum narodenia
1959

Miesto narodenia
Bratislava

Miesto pôsobenia
Fond na podporu umenia, Bratislava / Slovak Arts Council, Bratislava

Štúdium
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave / Faculty of Arts at Comenius University, Bratislava

Dátum poslednej úpravy
02.04.2019