Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia
Obsah sekcie Skupiny pre Vás pripravujeme. Dostupný bude v roku 2020.