Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Oto Hudec

Hudec, Oto

Dátum narodenia
1981

Miesto narodenia
Košice

Miesto pôsobenia
Fakulta Umení Technickej univerzity, Košice / Faculty of Arts of the Technical University, Košice

Štúdium
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave / Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

Kľúčové slová
#inštalácia #socha #performance #objekt #video #site specific

Dátum poslednej úpravy
14.04.2021