Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Juraj Gábor

Gábor, Juraj

Dátum narodenia
1985

Miesto narodenia
Lučenec

Miesto pôsobenia
Žilina

Štúdium
Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU), Bratislava, Slovensko / Academy of Fine Arts and Design (AFAD), Bratislava, Slovakia

Kľúčové slová
#objekt #socha #site specific #inštalácia #priestorová inštalácia #architektúra #fenomenológia

Dátum poslednej úpravy
17.03.2021