Database of Contemporary Slovak Visual Arts

Juraj Gábor

Gábor, Juraj

Birth year
1985

Active in
Žilina

Studied at
Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU), Bratislava, Slovensko / Academy of Fine Arts and Design (AFAD), Bratislava, Slovakia

Keywords
#objekt #socha #site specific #inštalácia #priestorová inštalácia #architektúra #fenomenológia

Last modified date
17.03.2021