Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Jaroslav Kyša

Kyša, Jaroslav

Dátum narodenia
1981

Miesto narodenia
Žilina

Miesto pôsobenia
Bratislava

Štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení / Technical University of Košice, Faculty of Arts

Dátum poslednej úpravy
11.03.2021