Database of Contemporary Slovak Visual Arts

Jaroslav Kyša

Kyša, Jaroslav

Birth year
1981

Birth place
Žilina

Active in
Bratislava

Studied at
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení / Technical University of Košice, Faculty of Arts

Last modified date
11.03.2021