Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

PhD. doc. Daniel Grúň

doc. Daniel Grúň, PhD.

Miesto narodenia
Piešťany

Miesto pôsobenia
Bratislava