Database of Contemporary Slovak Visual Arts

Michal Novotný

Novotný, Michal

Birth year
1985

Active in
Centrum pre súčasné umenie – FUTURA / Centre for Contemporary Art – FUTURA

Studied at
Filozofická fakulta a Fakulta humanitných štúdií Karlovej univerzity, Praha / Faculty of Arts and Faculty of Humanities at Charles University, Prague

Last modified date
02.04.2019