Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Nitrianska galéria

Nitrianska galéria

Adresa
Župné námestie 962/3, 949 01 Nitra

Dátum otvorenia
01.01.1965

Miesto otvorenia
Nitra