Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Galéria umenia Ernesta Zmetáka

Galéria umenia Ernesta Zmetáka

Adresa
Björnsonova 1, 940 56 Nové Zámky

Dátum otvorenia
01.01.1979

Miesto otvorenia
Nové Zámky