Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

SODA gallery

SODA gallery

Adresa
Školská 10, 811 07 Bratislava 1

Dátum otvorenia
01.01.2010