Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

HotDock Project Space

HotDock Project Space

Adresa
Topoľčianska 12, Bratislava 85105

Miesto otvorenia
Bratislava