Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Kunsthalle Bratislava

Kunsthalle Bratislava

Adresa
Nám. SNP 12, Bratislava

Miesto otvorenia
Bratislava