Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Slovenská národná galéria

Slovenská národná galéria

Adresa
Riečna 1, 815 13 Bratislava

Miesto otvorenia
Bratislava