Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Galéria MEDIUM

Galéria MEDIUM

Adresa
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

Miesto otvorenia
Bratislava