Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Peter Rónai

Rónai, Peter

Dátum narodenia
1953

Miesto narodenia
Budapešť

Miesto pôsobenia
Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení v Banskej Bystrici / Academy of Arts, Faculty of Fine Arts, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení / Technical University of Košice, Faculty of Arts

Štúdium
Maďarská akadémia výtvarných umení / The Hungarian University of Fine Arts, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave / The Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Akadémia výtvarných umení v Prahe / The Academy of Fine Arts in Prague

Kľúčové slová
#akcia #fotografia #grafika #video #inštalácia #dadaizmus #postmoderna #videoart #ready made #postkonceptuálne umenie

Dátum poslednej úpravy
20.10.2020