Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Tomáš Rafa

Rafa, Tomáš

Dátum narodenia
1979

Miesto narodenia
Žilina

Miesto pôsobenia
Žilina

Štúdium
Akadémia umení v Banskej Bystrici a Akadémia výtvarných umení vo Varšave / The Academy of Arts in Banská Bystrica and The Academy of Fine Arts in Warsaw

Kľúčové slová
#videoart #fotografia #photography #politické umenie #aktivizmus

Dátum poslednej úpravy
04.05.2021