Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Mgr. Nina Vrbanová PhD.

Vrbanová PhD., Mgr. Nina

Dátum narodenia
1986

Miesto narodenia
Bojnice

Miesto pôsobenia
Kunsthalle Bratislava, Bratislava

Štúdium
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra / Faculty of Arts at Constantine the Philosopher University, Nitra / Filozofická fakulta Karlovej univerzity, Praha / Faculty of Arts at Charles University, Prague

Dátum poslednej úpravy
12.04.2019