Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Mgr. Vladimíra Büngerová

Büngerová, Mgr. Vladimíra

Dátum narodenia
1974

Miesto narodenia
Žilina

Miesto pôsobenia
Slovenská národná galéria, Bratislava / Slovak National Gallery, Bratislava

Štúdium
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava / Faculty of Arts at Trnava University, Trnava

Dátum poslednej úpravy
02.04.2019