Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Mira Keratová

Mira Keratová

Dátum narodenia
1977

Miesto narodenia
Bratislava

Miesto pôsobenia
Bratislava

Štúdium
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave / Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

Dátum poslednej úpravy
23.04.2021