Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Mgr. Lenka Sýkorová Ph.D.

Mgr. Lenka Sýkorová Ph.D.

Dátum narodenia
1977

Miesto narodenia
Praha

Miesto pôsobenia
Katedra teorie a dějin umění na FUD UJEP / Department of Theory and Art History at Faculty of Art and Design, JEP University in Ústí nad Labem, Czech Republic

Štúdium
Univerzita Karlova / Charles University in Prague

Dátum poslednej úpravy
25.03.2021