Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Mgr. Peter Megyeši PhD.

Mgr. Peter Megyeši PhD.

Dátum narodenia
1985

Miesto narodenia
Praha

Miesto pôsobenia
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Centrum vied o umení (Ústav dejín umenia), SAV v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach

Štúdium
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

Dátum poslednej úpravy
18.03.2021