Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Bojana Pejić

Bojana Pejić

Miesto narodenia
Juhoslávia

Dátum poslednej úpravy
04.03.2020