Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Bojana Pejić

Bojana Pejić

Miesto narodenia
Juhoslávia