Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Šopa Gallery

Šopa Gallery

Adresa
Hlavná 40, Košice

Dátum otvorenia
01.01.2015

Miesto otvorenia
Košice