Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Galéria Sumec

Galéria Sumec

Adresa
Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava

Dátum otvorenia
01.01.2001

Miesto otvorenia
Bratislava