Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Oravská galéria

Oravská galéria

Adresa
Hviezdoslavovo námestie 38, 026 01 Dolný Kubín

Dátum otvorenia
03.11.1965

Miesto otvorenia
Dolný Kubín