Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Krokus Galéria

Krokus Galéria

Adresa
Námestie 1. mája 3, 811 06 Bratislava

Dátum otvorenia
13.11.2008

Miesto otvorenia
Bratislava

Dátum ukončenia činnosti
31.12.2019