Databáza súčasného slovenského
vizuálneho umenia

Michal Novotný

Novotný, Michal

Dátum narodenia
1985

Miesto pôsobenia
Centrum pre súčasné umenie – FUTURA / Centre for Contemporary Art – FUTURA

Štúdium
Filozofická fakulta a Fakulta humanitných štúdií Karlovej univerzity, Praha / Faculty of Arts and Faculty of Humanities at Charles University, Prague

Dátum poslednej úpravy
02.04.2019